Workshop – Invent an Event

Uzimajući u obzir važnost hrvatskog turizma u ukupnom gospodarstvu naše zemlje, važnost kongresne industrije i još šire industrije evenata općenito sve više raste zbog pozitivnog utjecaja na razvoj cjelogodišnjeg poslovanja u trurizmu, ali i općenito na  gospodarsku i znanstvenu zajednicu.

Želja nam je ovom radionicom otvoriti diskusiju: kako „otvoriti oči“ i naći potencijale za dobre evente oko nas . Suradnjom svih dionika u radnim grupama ( specijalizirane agencije, kongresni uredi i turističke zajednice, hotelijeri, kulturne ustanove, novinari, kreativci, slobodnjaci i svi ostali)  pokušat ćemo doći ćemo do sinergijskih učinaka – poticaja na kreativnost, dijeljenje znanja,  iskustava, savjeta kako prezentirati svoje ideje i projekte, te pozicionirati se na sve kompetitivnijem tržištu.

Radionica će se organizirati kroz rad u nekoliko grupa koje će se formirati s predstavnicima raznih dionika na tržištu. Grupe na početku programa dobivaju materijale (dnevne novine, magazine, časopice i sl) iz kojih crpe inspiraciju za nove evente, osmišljavaju event (okvirni program, destinaciju, lokaciju), te ga prezentiraju prema tržištu.

Na kraju radionice proglašavano:

  • Najkreativniju ideju
  • Najbolju prezentaciju
  • Najbolju suradnju unutar grupe

Trajanje radionice: 90 minuta

CILJEVI RADIONICE

  • poticaj na formiranje mreže profesionalaca u keiranju, planiranju i realizaciji evanata
  • postavljanje okvira za komunikaciju i djelovanje
  • stvaranje baze znanja i iskustava, prepoznavanje najboljih praksi, primjena uspješnih i kvalitetnih primjera

Pozivamo vas da zajednički istražujemo, promišljamo i valoriziramo ove važne odnose na tržištu.

Location: Dvorana Lopud Date: 7. Veljača 2017. Time: 14:45 - 16:05 Aleksandra Uhernik Đurđek, CCMEP, CIS