Iskustvo Slovenije u razvoju meeting destinacije

Location: Dvorana Kornati Date: 8. Veljača 2017. Time: 12:05 - 12:35 Miha Kovačić, Slovenija